14.08.2020
Łódź, ul. Wandurskiego 4

Galeria Zarzewska


Pamiętajcie o ogrodach


Pracownia


Zapomniane zakątki


Edycja 2011/2012


Edycja 2010/2011


Edycja 2009/2010


Linki


Edycja 2009/2010

W roku 2009 po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs według nowych zasad zaproponowanych przez Galerie Zarzewską. Od tego czasu plan konkursu jest podobny dla każdej edycji. Zmienia się tylko doroczny temat, ale na ten pomysł wpadliśmy dopiero rok później. Ta edycja jeszcze własnego tematu nie miała, ale i tak była pewnym eksperymentem.

Regulamin konkursu został opracowany w sposób podobny do zasad najpoważniejszych przedsięwzięć fotograficznych. Jako zasadę przyjęto, iż Autorzy przesyłają duże, gotowe do publikacji pliki. Prace te są oceniane przez profesjonalne Jury, w którym zgodzili się zasiąść przedstawiciele najważniejszych łódzkich stowarzyszeń fotograficznych.

Jurorzy wybierają prace premiowane udziałem w wystawach pokonkursowych, są one reprodukowane na koszt Organizatorów. Pośród tych prac znajdują się również te nagrodzone, jednak decyzja Jury o przyznaniu poszczególnych nagród ogłaszana jest dopiero na wernisażu wystawy pokonkursowej.

Zwyczajem Konkursu stało się zaproszenie każdego z Jurorów do pokazania na wystawie konkursowej jednej własnej pracy, zgodnej z tematem konkursu. Daje to młodzieży niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich prac wspólnie z zawodowcami oraz konfrontacji (czy może lepiej porównania) punktów widzenia młodych amatorów fotografii oraz profesjonalnych artystów.